اتحادیه صنف آلومینیوم کاران یزد

این وبلاگ با هدف اطلاع رسانی به اعضای تحت پوشش این اتحادیه در جهت افزایش سطح آگاهی افراد در زمینه امور و قوانین صنفی راه اندازی شده است.

اتحادیه صنف آلومینیوم کاران یزد

این وبلاگ با هدف اطلاع رسانی به اعضای تحت پوشش این اتحادیه در جهت افزایش سطح آگاهی افراد در زمینه امور و قوانین صنفی راه اندازی شده است.

بدینوسیله با عنایت به نامه یاد شده اداره نظارت بر اماکن عمومی شهرستان یزد به استحضار می‌رساند «اکثر متصدیان واحدهای صنفی هنگام پرداخت وجه، دستگاه کارتخوان را سمت خود گذاشته و صاحب مغازه در حضور سایر مشتریان از خریدار درخواست رمز کارت می‌نماید و این موضوع باعث نارضایتی مشتریان گردیده است.»

با عنایت به خصوصی بودن رمز و جهت جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی شایسته است دستگاه کارتخوان در سمت مشتری قرار داده و رمز کارت را خود ایشان (مشتری) وارد فرمایند. 

خواهشمند است با اطلاع رسانی لازم  به دیگر همکاران، اتحادیه‌ها را در توجیه دیگر واحدهای صنفی در این خصوص یاری فرمایید. 

با سپاس فراوان